Vytlačiť

potápnik dvojčiarový

potápnik dvojčiarový


Kód TML

TML_GrapBili_005 (585 270,13 m2)

Meno mapovatela

Cséfalvay Roman

Dátum monitoringu

20.9.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

rameno plesiopotamon

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Prítomnosť asociovaných rastlinných druhov

Elodea canadensis Lemna sp. Potamogeton acutifolitus
Hottonia palustris Nuphar lutea Stratiotes aloides
Hydrocharis morsus-ranae Nymphaea alba Utricularia vulgaris

Elektrická konduktivita (vodivosť) vody

elektrická konduktivita vody (mS/m)

35,00

Teplota vody v °C

19,00


pH vody

7,10


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.01 - zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kategorizácia lokality

Dobrá (potvrdený recentný výskyt na lokalite)

Nevyhovujúca (doložený výskytom, ktorý sa recentne nepodarilo potvrdiť)

Habitat Categorization Bad


Poznámky

Inundácia s nízkym stavom vody a obnaženým litorálom. Druh sa nepodarilo potvrdiť.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Hydaticus seminiger (De Geer, 1774) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
potápnik dvojčiarový 0,00 NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Rhantus suturalis (Mac Ley, 1825) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Rhantus bistriatus (Berg., 1778) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy