Vytlačiť

pĺž zlatistý

pĺž zlatistý


Kód TML

TML_SabaAura_004 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Fedorčák Jakub

Dátum monitoringu

8.5.2023


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Vysoká 100,00 V-/B-
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Stredná 100,00 V-
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

TML nemá vhodné habitaty a substrát. Bolo by vhodné TML presunúť bližšie k ústiu napr. 48.5470106N, 21.0803725E


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena škvrnitá 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Oncorhynchus mykiss (Jordan, 1892) 24 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
pĺž zlatistý 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy