Vytlačiť

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Kód TML

TML_91F0_001

Dátum monitoringu

20.4.2023

Meno mapovateľa

Garčár Marek


Výmera TML

35 825,68 m2

JPRL

60B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls1.2 - Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

25,00


E1

50,00

E0

10,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

110 , 110

Sklon (%)

0,00

Expozícia

S

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

60,00

Nepôvodné

40,00

Invázne

0,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Invázne

10,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

40,00

50,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

5,00

50,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

40,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

10,00

Dvojetážový

80,00

Viacetážový

10,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

30,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

20,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Zásahy proti škodcom, sanitárna ťažba 10,00
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 90,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Stredná 10,00 V-/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 20,00 V-
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 80,00 V-/B-
K04.03 - začiatok choroby (mikrobiálne patogénne látky) Stredná 80,00 V-/B-
K04.05 - škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) Nízka 100,00 V-/B-
L07 - búrky Nízka 80,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
svíb krvavý E1 5,00
zob vtácí E1 1,00
kalina obycajná E1 1,00
drác obycajný E1 1,00
krušina jelšová E1 0,01
Ulmus campestris (syn.) E1 0,50
konvalinka vonavá 11-500 medzi 1% a 25%
mrvica lesná 501+ medzi 1% a 25%
Ficaria verna (syn.) 11-500 menej ako 1%
ostružina ožinová 11-500 menej ako 1%
jesienka obycajná 11-500 menej ako 1%
zlatobyl obrovská invázne 1-10 medzi 1% a 25%
púpava lekárska 1-10 menej ako 1%
kostihoj lekársky 1-10 menej ako 1%
Chaerophyllum sp. 1-10 menej ako 1%
Lysimachia sp. 0 menej ako 1%
fialka srstnatá 1-10 menej ako 1%
ostrica ostrá 1-10 menej ako 1%
kokorík širokolistý 0 menej ako 1%
Allium sp. 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy