Vytlačiť

potápnik dvojčiarový

potápnik dvojčiarový


Kód TML

TML_GrapBili_013 (166 938,84 m2)

Meno mapovatela

Cséfalvay Roman

Dátum monitoringu

11.9.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Spolocenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou

Popis

eutrofná zaplavovaná mokraď

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

20,00 % 60,00 % 20,00 %

Prítomnosť asociovaných rastlinných druhov

Elodea canadensis Lemna sp. Potamogeton acutifolitus
Hottonia palustris Nuphar lutea Stratiotes aloides
Hydrocharis morsus-ranae Nymphaea alba Utricularia vulgaris

Elektrická konduktivita (vodivosť) vody

elektrická konduktivita vody (mS/m)

6,10

Teplota vody v °C

20,00


pH vody

6,70


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.04.02 - nedostatok záplav Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 60,00 % 20,00 %

Kategorizácia lokality

Dobrá (potvrdený recentný výskyt na lokalite)

Nevyhovujúca (doložený výskytom, ktorý sa recentne nepodarilo potvrdiť)

Habitat Categorization Bad


Poznámky

TML s nízkym stavom vody. Druh sa nepodarilo na TML potvrdiť ani s použitím ZEBCO živolovných pascí..


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Suphrodytes dorsalis (Fabricius, 1787) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Scarodytes halensis (Fabricius, 1787) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hydaticus seminiger (De Geer, 1774) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Dytiscus dimidiatus Berg., 1778 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ochthebius (Homalochthebius) minimus (Fabricius, 1792) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hydraena (Phothydraena) paganetti Ganglbauer, 1901 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
vodomil čierny 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Agabus uliginosus (Linnaeus, 1761) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) 5,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
potápnik dvojčiarový 0,00 NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy