Vytlačiť

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Kód TML

TML_91E0_035

Dátum monitoringu

28.6.2022

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

12 829,22 m2

JPRL

4259B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk10 - Vegetácia vysokých ostríc 5,00
Ls1.3 - Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy 88,00
X8 - Porasty inváznych neofytov 7,00

Pokryvnosť etáže

E3

75,00

E2

30,00


E1

80,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

370 , 372

Sklon (%)

1,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

10,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

40,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

60,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

45,00

65,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

50,00

50,00

50,00

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

80,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

60,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

85,00

1 - Mierne zhoršený

8,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

2,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D02.02 - potrubia Nízka 1,00 V-/B-
G05.04 - vandalizmus Nízka 1,00 V-
I01 - druhové invázie Vysoká 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor polný E1 2,00
javor polný E3 0,50
javor mliecny E3 0,50
Salix sp. E2 3,00
kozonoha hostcová 11-500 medzi 1% a 25%
cesnacka lekárska 1-10 medzi 1% a 25%
jelša lepkavá E1 0,50
jelša lepkavá E3 40,00
jelša sivá E3 3,00
pohánkovec japonský invázne 1-10 medzi 1% a 25%
mrvica lesná 1-10 medzi 1% a 25%
krkoška chlpatá 1-10 menej ako 1%
slezinovka striedavolistá 0 menej ako 1%
pichliac zelinový 1-10 menej ako 1%
svíb krvavý E1 0,50
lieska obycajná E3 1,00
bršlen európsky E2 1,00
bršlen európsky E1 0,50
buk lesný E1 0,50
túžobník brestový 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy