Vytlačiť

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Kód TML

TML_91F0_003

Dátum monitoringu

17.5.2022

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

93 157,79 m2

JPRL

337

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls1.2 - Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy 77,00
X1 - Rúbaniská s prevahou bylín a tráv 10,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 13,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

26,00


E1

70,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

130 , 131

Sklon (%)

1,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

Porast v obnove. X9 - umelo vysadený topoľ šľachtený, X1 - presvetlenie na zakmenenie 1. Na ploche v obnove zhrnutá vrchná vrstva pôdy do poldrov (23 %TML) aktivita B02.07 - to má za následok výrazné narušenie fytocenózy a šŕenie invaznych a burinných druhov.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

98,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

2,00

Stav

Narušený

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

10,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

10,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

90,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

30,00

40,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

50,00

50,00

50,00

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

20,00

Z nich invázne

1,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

10,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

90,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

1

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

80,00

1 - Mierne zhoršený

15,00

2 - Stredne zhoršený

4,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 77,00
Ťažbovo-obnovné zásahy 23,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.01.02 - Umelá obnova lesa - nepôvodné druhy Vysoká 10,00 V-/B-
B02.02 - Holorub Vysoká 10,00 V-/B-
B02.06 - Výchova lesa Vysoká 13,00 V-/B-
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Vysoká 23,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
baza cierna E2 0,50
slivka trnková E2 10,00
Acer negundo (syn.) E2 invázne 1,00
lieska obycajná E2 1,00
dub cerový E2 0,50
orech královský E2 0,50
kalina obycajná E2 0,50
javor polný E2 5,00
brest väzový E2 1,00
drien obycajný E2 1,00
hloh jednosemenný E2 5,00
topol cierny E3 3,00
brest hrabolistý E3 3,00
cerešna vtácia E2 0,50
Acer negundo (syn.) E1 invázne 0,50
agát biely E1 invázne 0,50
hrab obycajný E1 0,50
lieska obycajná E1 0,50
javor tatársky E1 0,50
svíb krvavý E1 0,50
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy