Vytlačiť

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Kód TML

TML_91F0_091

Dátum monitoringu

19.4.2023

Meno mapovateľa

Garčár Marek


Výmera TML

44 651,45 m2

JPRL

51A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls1.2 - Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

95,00

E2

5,00


E1

95,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

110 , 110

Sklon (%)

1,00

Expozícia

S

 

Poznámky

V radoch vysadený porast, časti podrastené Negundo a., na celej ploche Rubus c. Sucháre jaseňa po napadnutí Chalara f. a podkôrnom hmyze (aktivita I02), niektoré vyvrátené. Ojedinele Viscum a.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

90,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

9,00

Stav

Narušený

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

45,00

Invázne

50,00

Stav

Narušený

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

80,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Narušený

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

60,00

60,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

60,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

1,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

80,00

Dvojetážový

20,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

1

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

30,00

3 - Výrazne zhoršený

20,00

Štandard

Zdravý

Stav

Narušený

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Zásahy proti škodcom, sanitárna ťažba 5,00
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 95,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 20,00 V-/B-
F03.01 - poľovníctvo Nízka 5,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 100,00 V-/B-
K04.02 - parazitizmus (flóra) Stredná 100,00 V-/B-
K04.05 - škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jasen štíhly E3 90,00
javorovec jasenolistý E3 invázne 20,00
javor horský E3 1,00
topol sivý E3 1,00
Ulmus campestris (syn.) E3 0,50
javorovec jasenolistý E2 invázne 3,00
svíb krvavý E2 2,00
Ulmus campestris (syn.) E2 0,50
cremcha obycajná E2 0,50
javorovec jasenolistý E1 invázne 1,00
kalina obycajná E1 0,50
Ulmus campestris (syn.) E1 0,50
javor polný E1 0,50
ostružina ožinová 501+ nad 25%
lipkavec obycajný 501+ medzi 1% a 25%
Ficaria verna (syn.) 501+ medzi 1% a 25%
zlatobyl obrovská invázne 501+ nad 25%
prhlava dvojdomá 501+ medzi 1% a 25%
veronika brečtanolistá 501+ medzi 1% a 25%
mrvica lesná 501+ medzi 1% a 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy