Vytlačiť

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Kód TML

TML_91E0_011

Dátum monitoringu

19.4.2023

Meno mapovateľa

Garčár Marek


Výmera TML

50 981,75 m2

JPRL

153 B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls1.1 - Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy 50,00
Ls1.2 - Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy 20,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

20,00


E1

50,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

115 , 115

Sklon (%)

1,00

Expozícia

S

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

95,00

Nepôvodné

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Invázne

10,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Narušený

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

30,00

50,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

50,00

Dvojetážový

50,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

40,00

1 - Mierne zhoršený

40,00

2 - Stredne zhoršený

15,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 10,00 V-
K04.02 - parazitizmus (flóra) Nízka 10,00 V-/B-
K04.05 - škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) Nízka 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
ostrica pobrežná 501+ medzi 1% a 25%
ostrica ostrá 1-10 medzi 1% a 25%
imelo biele 1-10 menej ako 1%
kosatec žltý 501+ menej ako 1%
trst obycajná 501+ menej ako 1%
lopúch väcší 1-10 menej ako 1%
prhlava dvojdomá 1-10 menej ako 1%
kostihoj lekársky 1-10 menej ako 1%
topol sivý E3 25,00
Populus x hybrida (syn.) E3 nepôvodné 5,00
vrba biela E3 25,00
vrba popolavá E3 30,00
topol biely E3 1,00
baza cierna E3 0,50
slivka domáca E3 0,50
vrba popolavá E2 15,00
topol sivý E2 2,00
kalina obycajná E2 1,00
Rosa sp. E2 0,50
Crataegus oxyacantha (syn.) E2 0,50

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy