Vytlačiť

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Kód TML

TML_91F0_056

Dátum monitoringu

18.4.2023

Meno mapovateľa

Garčár Marek


Výmera TML

53 545,11 m2

JPRL

278B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls1.2 - Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy 70,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

80,00


E1

10,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

115 , 115

Sklon (%)

0,00

Expozícia

S

 

Poznámky

Biotop X9 tvorí porast introdukovaných topoľov.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

80,00

Invázne

5,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Narušený

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

30,00

40,00

Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

5,00

40,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

10,00

Dvojetážový

90,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

50,00

1 - Mierne zhoršený

40,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 30,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 50,00 V-
J02.12.02 - hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch Stredná 100,00 V-/B-
K04.02 - parazitizmus (flóra) Nízka 10,00 V-/B-
K04.05 - škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
plamienok plotný 0 menej ako 1%
lopúch väcší 1-10 menej ako 1%
ostružina ožinová 11-500 medzi 1% a 25%
lipkavec obycajný 0 menej ako 1%
zlatobyl obrovská invázne 1-10 medzi 1% a 25%
mrvica lesná 1-10 menej ako 1%
púpava lekárska 1-10 menej ako 1%
pichliac mociarny 0 menej ako 1%
kostihoj hluznatý 0 menej ako 1%
trst obycajná 0 menej ako 1%
vranovec štvorlistý 1-10 menej ako 1%
kosatec žltý 0 menej ako 1%
Carex sp. 1-10 menej ako 1%
imelo biele 1-10 menej ako 1%
topol sivý E3 40,00
svíb krvavý E3 5,00
Crataegus oxyacantha (syn.) E3 3,00
jasen štíhly E3 20,00
vrba biela E3 5,00
cremcha obycajná E3 1,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy