Vytlačiť

potápnik dvojčiarový

potápnik dvojčiarový


Kód TML

TML_GrapBili_015 (930 443,93 m2)

Meno mapovatela

Cséfalvay Roman

Dátum monitoringu

10.8.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Popis

rameno parapotamon a depresie v medzihrádzovej oblasti

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

10,00 % 50,00 % 40,00 %

Prítomnosť asociovaných rastlinných druhov

Elodea canadensis Lemna sp. Potamogeton acutifolitus
Hottonia palustris Nuphar lutea Stratiotes aloides
Hydrocharis morsus-ranae Nymphaea alba Utricularia vulgaris

Elektrická konduktivita (vodivosť) vody

elektrická konduktivita vody (mS/m)

30,00

Teplota vody v °C

17,00


pH vody

6,40


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.04.02 - nedostatok záplav Vysoká 100,00 V-/B-
J02.15 - iné zmeny hydraulických podmienok spôsobené človekom Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 50,00 % 30,00 %

Kategorizácia lokality

Dobrá (potvrdený recentný výskyt na lokalite)

Nevyhovujúca (doložený výskytom, ktorý sa recentne nepodarilo potvrdiť)

Habitat Categorization Bad


Poznámky

Historické údaje o výskyte druhu v ramennom systéme Dunaja nad Gabčíkovom spadajú do obdobia spred pôsobenia vplyvu VD Gabčíkovo. V súčasnosti sa na TML realizuje zavodňovací manažment s cieľom aspoň čiastočne zavodniť bývalý ostrov Istragov. V poradí tretia návšteva s použitím ZEBCO pascí. Druh sa nepodarilo potvrdiť.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Colymbetes fuscus (Linnarus, 1758) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Cybister laterimarginalis (De Geer, 1774) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Graphoderus austriacus (Sturm, 1834) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hydaticus seminiger (De Geer, 1774) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
vodomil čierny 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ilybius ater (De Geer, 1774) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Rhantus latitans Sharp, 1882 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Rhantus suturalis (Mac Ley, 1825) 1,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
potápnik dvojčiarový 0,00 NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy