Vytlačiť

Panónsko-balkánske cerové lesy

Panónsko-balkánske cerové lesy


Kód TML

TML_91M0_064

Dátum monitoringu

15.8.2013

Meno mapovateľa

Pirchala Martin


Výmera TML

102 677,11 m2

JPRL

35 A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls3.4 - Dubovo-cerové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

30,00


E1

30,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

200 , 220

Sklon (%)

15,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

1,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

90,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

90,00

110,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

110,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

45,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Ťažbovo-obnovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Vysoká 100,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor polný E3 0,50
Carex pairae (syn.) 0 menej ako 1%
cerešna vtácia E3 0,50
hloh jednosemenný E1 3,00
zob vtácí E1 2,00
luskác lekársky 0 menej ako 1%
kokorík širokolistý 0 menej ako 1%
fialka vonavá 1-10 menej ako 1%
kuklík mestský 1-10 menej ako 1%
Valeriana sp. 0 menej ako 1%
jasen úzkolistý E2 1,00
hloh jednosemenný E3 5,00
hruška planá E3 0,50
lubovník škvrnitý 0 menej ako 1%
drien obycajný E3 2,00
ostružina ožinová 11-500 medzi 1% a 25%
slivka trnková E1 0,50
veronika obycajná 0 menej ako 1%
slivka trnková E2 2,00
cerkác peniažtekový 0 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy