Vytlačiť

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Kód TML

TML_6430_334 (613,66 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

12.8.2023

Meno mapovateľa

Sedláková Blažena


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al5 - Vysokobylinné spolocenstvá alpínskeho stupna 50,00
Br6 - Brehové porasty devätsilov 50,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

3,00


E1

95,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

95,00 % 5,00 %

Manažment biotopu

95,00 % 5,00 %

Vyhliadky biotopu

95,00 % 5,00 %

Poznámky

Lokalita bez zásahov, cez TML vedie krátky chodník ku chate.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Taraxacum sp. E1 2 - medzi 1% a 50%
Roegneria sp. E1 1 - menej ako 1%
Alchemilla sp. E1 2 - medzi 1% a 50%
rebrícek obycajný E1 1 - menej ako 1%
prilbica tuhá E1 1 - menej ako 1%
zbehovec plazivý E1 1 - menej ako 1%
papradka alpínska E1 1 - menej ako 1%
smlz chlpkatý E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica lesná E1 1 - menej ako 1%
krkoška chlpatá E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac potocný E1 2 - medzi 1% a 50%
vemenníček zelený E1 1 - menej ako 1%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
lykovec jedovatý E1 1 - menej ako 1%
metlica trsnatá E1 1 - menej ako 1%
vrbovka alpská E1 2 - medzi 1% a 50%
kyprina úzkolistá E1 1 - menej ako 1%
ocianka solnohradská E1 1 - menej ako 1%
jahoda obycajná E1 1 - menej ako 1%
horec luskácovitý E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy