Vytlačiť

Boleň dravý

Boleň dravý


Kód TML

TML_AspiAspi_008 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Krajč Tibor

Dátum monitoringu

21.8.2023


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok Nízka 100,00 V-/B-
F02.01.01 - rybolov na mieste Nízka 100,00 V-/B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Stredná 100,00 V-/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Podľa miestnych rybárov v jarných mesiacoch tiahne veľké množstvo boleňov dravých Bielou Oravou a dajú sa uloviť udicou. Druh bol v toku zaznamenaný iba raz, pri monitoringu pre RSV (2015), aj to iba jeden jedinec (poznámka VK)


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 1 ks 53 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 1 ks 0 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 1 ks 20 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 ks 27 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 ks 7 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
Boleň dravý 1 ks 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Boleň dravý 1 ks 0 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hlavátka podunajská 1 ks 1 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
Oncorhynchus mykiss mykiss (Walbaum, 1792) 1 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 1 ks 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lipeň tymianový 1 ks 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lipeň tymianový 1 ks 5 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
Mrena karpatská 1 ks 20 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
Rutilus (Rutilus) rutilus (Linnaeus, 1758) 1 ks 8 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus (Leuciscus) leuciscus (Linnaeus, 1758) 1 ks 3 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 1 ks 7 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 1 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 1 ks 47 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy