Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_007

Dátum monitoringu

24.7.2023

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

65 645,60 m2

JPRL

0863_0

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 12,00
Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné 87,50
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 0,50

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

8,00


E1

75,00

E0

10,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1300 , 1400

Sklon (%)

75,00

Expozícia

SZ

 

Poznámky

Rezervácia


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

75,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

120,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

7,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

40,00

1 - Mierne zhoršený

46,00

2 - Stredne zhoršený

9,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 0,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Thymus sp. 1-10 menej ako 1%
javor horský E1 0,10
jagavka konáristá 0 menej ako 1%
bôlhoj lekársky 11-500 menej ako 1%
stokráska Micheliho 501+ menej ako 1%
smlz pestrý 501+ nad 25%
smlz pestrý 0 medzi 1% a 25%
zvonček maličký 1-10 menej ako 1%
bodliak sivastý 501+ medzi 1% a 25%
ostrica prstnatá 501+ medzi 1% a 25%
ostrica sivá 0 menej ako 1%
ostrica plsnatá 11-500 nad 25%
ostrica biela 1-10 medzi 1% a 25%
škarda alpská 11-500 menej ako 1%
lykovec jedovatý E1 0,10
kostrava tatranská 11-500 menej ako 1%
jahoda obycajná 501+ menej ako 1%
Achillea millefolium agg. 11-500 menej ako 1%
Cardaminopsis arenosa agg. 11-500 medzi 1% a 25%
horec Clusiov 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy