Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky

Kód TML

TML_6510_843 (2 311,50 m2)

Percento plochy

85,00 %

Dátum monitoringu

6.6.2023

Meno mapovateľa

Fekiač Miroslav


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 85,00
Tr1c - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 5,00
Tr8b - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

10,00


E1

90,00

E0

15,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Vysoká 100,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 5,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 100,00 V-/B-
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) Stredná 60,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

35,00 % 55,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Lokalita silne zarastá, od spodnej časti časom začne zasahovať biotop Br6. Chýba kosenie, alebo iný vhodný menežment.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
betonika lekárska E1 1 - menej ako 1%
Leucanthemum vulgare agg. E1 1 - menej ako 1%
klincek kartuziánsky E1 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 1 - menej ako 1%
nezábudka rolná E1 1 - menej ako 1%
jahoda trávnicová E1 1 - menej ako 1%
skorocel kopijovitý E1 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný E2 1 - menej ako 1%
vika vtácia E1 1 - menej ako 1%
kozobrada východná E1 1 - menej ako 1%
slivka trnková E2 2 - medzi 1% a 50%
jablon domáca E3 2 - medzi 1% a 50%
borovica lesná E3 2 - medzi 1% a 50%
zvoncek konáristý E1 2 - medzi 1% a 50%
krvavec menší E1 1 - menej ako 1%
cermel lúcny E1 1 - menej ako 1%
cermel hájny E1 1 - menej ako 1%
lipnica lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
veronika obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädzovec lúcny E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy