Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky

Kód TML

TML_6510_337 (25 036,03 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

6.6.2023

Meno mapovateľa

Fekiač Miroslav


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

2,00


E1

95,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 100,00 V+
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 100,00 V-
G01.03 - motorizované zariadenia Vysoká 5,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

95,00 % 5,00 %

Manažment biotopu

95,00 % 5,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Lokalita je síce daný biotop, aj miesto je podľa mapy správne, druhy sedia, ale buď sa výrazne zmenilo, alebo oba záznamy pochádzajú z iných lokalít. Na ploche sa už nenachádzala žiadna borievka, ani suchšie časti. Vstavačovec som nepotvrdil. Ak by išlo o tú istú plochu, tak postupom rokov začína zarastať drevinami. Prechádza ňou využívaná lesná cesta na ťažku dreva.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Alchemilla sp. E1 1 - menej ako 1%
zbehovec ženevský E1 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
ovsík obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
kozinec sladkolistý E1 1 - menej ako 1%
stoklas vzpriamený E1 2 - medzi 1% a 50%
zvoncek konáristý E1 1 - menej ako 1%
ostrica bledá E1 1 - menej ako 1%
ostrica horská E1 2 - medzi 1% a 50%
rožec obycajný E1 1 - menej ako 1%
jesienka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
lieska obycajná E1 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný E1 1 - menej ako 1%
krížavka jarná E1 1 - menej ako 1%
reznacka lalocnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
mrkva obycajná E1 1 - menej ako 1%
klincek kartuziánsky E1 1 - menej ako 1%
mliecnik chvojkový E1 2 - medzi 1% a 50%
buk lesný E2 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy