Vytlačiť

Lišajníkové borovicové lesy

Lišajníkové borovicové lesy


Kód TML

TML_91T0_004

Dátum monitoringu

12.6.2023

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

159 295,51 m2

JPRL

246A;246B;246C

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls6.1 - Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

75,00

E2

0,00


E1

1,00

E0

80,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

200 , 205

Sklon (%)

10,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

Len 70 % plochy zodpovedá biotopu 91T0 (Ls6.4), ale v kimse chýba kód pre biotop Ls6.4. TML sa skladá z troch čiastkových plôch, vekovo diferencovaných.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

80,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Zlý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

40,00

120,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

25,00

35,00

25,00

30,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

60,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

9,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 2,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Cladonia sp. 11-500 medzi 1% a 25%
tomka vonavá 11-500 menej ako 1%
smlz kroviskový 1-10 menej ako 1%
pľuzgierka islandská 11-500 medzi 1% a 25%
Festuca ovina agg. 11-500 menej ako 1%
Quercus petraea agg. E1 0,50
chlpana polná 0 menej ako 1%
borovica lesná E1 0,50
borovica lesná E3 75,00
štiavicka obycajná 1-10 menej ako 1%
starcek obycajný 1-10 menej ako 1%
bielomach sivý 11-500 medzi 1% a 25%
porastník Schreberov 501+ medzi 1% a 25%
dvojhrot vlnkatý 501+ medzi 1% a 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy