Vytlačiť

črievičník papučkový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vápnomilné bukové lesy

Popis

lesný okraj

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Nízka 20,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

10 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

27

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

0,00


Kvetnaté rastliny

27,00


Plodové rastliny

0,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

30 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

30,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
prilbovka biela Áno NT Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
črievičník papučkový Áno NT Nie 27 ks
lipkavec marinkový Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
medúnka medovkolistá Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
hniezdovka hlístová Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy