Vytlačiť

črievičník papučkový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Porasty pôvodných druhov drevín

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Stredná 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Poznámky

V priebehu rokov 2020 až 2023 realizované kosenie. Okrajové časti zarastajú agátom.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

7 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

250

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

130,00


Kvetnaté rastliny

120,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

7 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

30,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

50,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy