Vytlačiť

poniklec slovenský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Popis

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 15,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 55,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

600,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

76

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

45,00


Kvetnaté rastliny

31,00


Plodové rastliny

45,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

5 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

60,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy