Vytlačiť

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Kód TML

TML_91G0_137

Dátum monitoringu

2.8.2022

Meno mapovateľa

Kliment Pavel


Výmera TML

86 861,37 m2

JPRL

402A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.2 - Dubovo-hrabové lesy panónske 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

45,00

E2

3,00


E1

80,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

225 , 270

Sklon (%)

35,00

Expozícia

Z

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

85,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

20,00

Rôznoveké (> 20 r.)

80,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

2,00

6,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Podiel rovnoveké %

100,00

130,00

3,00

3,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

20,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

84,00

1 - Mierne zhoršený

10,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Vyžínanie, boj proti burine 20,00
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 20,00
Ťažbovo-obnovné zásahy 60,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment Stredná 60,00 V-/B+
B02.06 - Výchova lesa Nízka 20,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-/B+
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 80,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
rimbaba chocholíkatá 11-500 menej ako 1%
fialka Rivinova 1-10 menej ako 1%
veronika obycajná 0 menej ako 1%
Fragaria sp. 1-10 menej ako 1%
hrachor cierny 1-10 menej ako 1%
hviezdica prostredná 1-10 menej ako 1%
kostrava rôznolistá 0 menej ako 1%
lipnica hájna 501+ medzi 1% a 25%
ostružina srstnatá 501+ nad 25%
mrvica lesná 11-500 medzi 1% a 25%
lipkavec obycajný 1-10 menej ako 1%
lipnica úzkolistá 501+ medzi 1% a 25%
lubovník škvrnitý 11-500 menej ako 1%
štiavec alpský 11-500 medzi 1% a 25%
smlz kroviskový 11-500 medzi 1% a 25%
prhlava dvojdomá 11-500 medzi 1% a 25%
ciernohlávok obycajný 1-10 menej ako 1%
Calamintha clinopodium (syn.) 0 menej ako 1%
jastrabník lesný 0 menej ako 1%
konopnica napuchnutá 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy