Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód TML

TML_9180_043

Dátum monitoringu

2.8.2022

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

78 795,17 m2

JPRL

289

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 75,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 25,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

1,00


E1

60,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

730 , 930

Sklon (%)

55,00

Expozícia

V

 

Poznámky

Foto priblizne na rovnakom mieste ako v prvom cykle v roku 2013. V poraste 4 dobre viditeľné staré miliere. JH a JS často v trsoch po 2-4 ks. Hrúbkovo výrazne diferencované, výškovo nie.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

120,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

70,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor horský E3 20,00
jasen štíhly E3 20,00
buk lesný E3 30,00
jedla biela E3 15,00
lipa malolistá E3 2,00
lipa velkolistá E3 2,00
brest horský E3 3,00
smrek obycajný E3 0,10
breza previsnutá E3 3,00
lieska obycajná E3 0,10
buk lesný E2 1,00
jedla biela E2 0,50
buk lesný E1 1,00
brest horský E1 0,10
jasen štíhly E1 0,50
lipa malolistá E1 0,10
topol osikový E1 0,10
ruža šípová E1 0,10
smlz trstovníkovitý 0 menej ako 1%
lipnica hájna 0 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy