Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód TML

TML_9180_043

Dátum monitoringu

2.8.2022

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

78 795,17 m2

JPRL

289

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 75,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 25,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

1,00


E1

60,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

730 , 930

Sklon (%)

55,00

Expozícia

V

 

Poznámky

Foto priblizne na rovnakom mieste ako v prvom cykle v roku 2013. V poraste 4 dobre viditeľné staré miliere. JH a JS často v trsoch po 2-4 ks. Hrúbkovo výrazne diferencované, výškovo nie.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

120,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

70,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jedla biela E3 15,00
jedla biela E2 0,50
javor horský E3 20,00
samorastlík klasnatý 0 menej ako 1%
zbehovec plazivý 1-10 menej ako 1%
kopytník európsky 0 menej ako 1%
papradka samicia 11-500 menej ako 1%
breza previsnutá E3 3,00
smlz trstovníkovitý 0 menej ako 1%
ostrica lesná 0 menej ako 1%
slezinovka striedavolistá 0 menej ako 1%
carovník obycajný 0 menej ako 1%
lieska obycajná E3 0,10
zubacka žliazkatá 0 menej ako 1%
zubacka cibulkonosná 0 menej ako 1%
paprad samcia 501+ medzi 1% a 25%
papraď hrebenatá 0 menej ako 1%
vrbovka horská 0 menej ako 1%
buk lesný E2 1,00
buk lesný E1 1,00
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy