Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód TML

TML_9180_047

Dátum monitoringu

27.9.2022

Meno mapovateľa

Maršalek Peter


Výmera TML

6 192,09 m2

JPRL

515C

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 55,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 45,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

1,00


E1

60,00

E0

3,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

980 , 1020

Sklon (%)

45,00

Expozícia

V

 

Poznámky

V biotope výskyt smrekových suchárov.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

40,00

75,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

95,00

Dvojetážový

5,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

4

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

4

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

50,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 80,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
brest horský E1 0,10
kukucina európska 0 menej ako 1%
smrek obycajný E1 0,10
kuklík potocný 1-10 menej ako 1%
Ribes grossularia (syn.) E1 0,10
Ranunculus aconitifolius (syn.) 11-500 menej ako 1%
baza cierna E1 0,10
papradovec lalocnatý 1-10 menej ako 1%
ríbezla alpínska E1 0,10
plúcnik lekársky 0 menej ako 1%
jarabina vtácia E1 0,10
cistec lesný 1-10 menej ako 1%
prhlava dvojdomá 501+ nad 25%
jedla biela E1 0,50
Dryopteris austriaca (syn.) 1-10 menej ako 1%
smlz trstovníkovitý 1-10 medzi 1% a 25%
buk lesný E1 0,50
zvoncek repkovitý 1-10 menej ako 1%
bažanka trváca 501+ medzi 1% a 25%
javor horský E1 2,00
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy