Vytlačiť

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Kód TML

TML_91G0_106

Dátum monitoringu

20.6.2022

Meno mapovateľa

Lizoň Branislav


Výmera TML

120 593,42 m2

JPRL

694

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.2 - Dubovo-hrabové lesy panónske 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

15,00


E1

15,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

240 , 290

Sklon (%)

10,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

89,00

Nepôvodné

10,00

Invázne

1,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

8,00

Invázne

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

60,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

9,50

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

100,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

85,00

1 - Mierne zhoršený

10,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor tatársky E3 0,50
javor tatársky E2 0,50
javor tatársky E1 1,00
javor polný E2 3,00
javor polný E3 0,50
javor mliecny E1 nepôvodné 0,50
mrvica lesná 11-500 menej ako 1%
ostrica Micheliho 11-500 menej ako 1%
hrab obycajný E3 25,00
hrab obycajný E2 10,00
hrab obycajný E2 0,50
hrab obycajný E1 3,00
plamienok plotný 1-10 menej ako 1%
konvalinka vonavá 0 menej ako 1%
hloh jednosemenný E1 0,50
bršlen európsky E1 0,50
jahoda obycajná 1-10 menej ako 1%
jasen štíhly E3 0,50
jasen štíhly E1 0,50
Quercus petraea agg. E1 1,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy