Vytlačiť

Xerotermné kroviny

Xerotermné kroviny

Kód TML

TML_40A0_036 (232,11 m2)

Percento plochy

60,00 %

Dátum monitoringu

20.10.2022

Meno mapovateľa

Mertanová Sylva


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Pokryvnosť etáže

E3

2,00

E2

15,00


E1

95,00

E0

1,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

PR Kobela, horná hrana lomu - pás cca 2-5 m šírky, dl. 40 m od duba plstnatého na južnom konci TML. Potenciálna expanzia trnky. Na ploche je sporadicky potláčaný nálet trnky. Komplex s kontaktným biotopom Tr1.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
jahoda trávnicová E1 1 - menej ako 1%
zlatovlások obycajný E1 1 - menej ako 1%
devätorník velkokvetý tmavý E1 1 - menej ako 1%
lipkavec syridlový E1 1 - menej ako 1%
cermel hájny E1 1 - menej ako 1%
kosácik obycajný E1 1 - menej ako 1%
kotúc polný E1 1 - menej ako 1%
ruža šípová E2 1 - menej ako 1%
dub plstnatý E3 1 - menej ako 1%
vicenec vikolistý E1 1 - menej ako 1%
marinka psia E1 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
nevädzka porýnska E1 1 - menej ako 1%
datelina cervenastá E1 1 - menej ako 1%
datelina horská E1 1 - menej ako 1%
zanovät nízka E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava žliabkatá E1 2 - medzi 1% a 50%
oman mecolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
stoklas vzpriamený E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädzník hlavácovitý E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy