Vytlačiť

zvonovec ľaliolistý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vápnomilné bukové lesy

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Nízka 20,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

V priebehu niekoľkých rokov sa znižuje počet kvitnúcich jedincov. prevaha sterilných.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

100,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

24

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

0,00


Kvetnaté rastliny

24,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

30 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

30,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Počet jedincov Fertilné (ks) Sterilné (ks) Vitalita (%) Názov súboru fotky
026 20,772722 / 48,905649 24 0 24 0,00

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
mliecnik chvojkový Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
lan precistujúci Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
kraslica prostredná Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
ostrica biela Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
mrvica peristá Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
jarabina mukynová Nie LR Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
hrdobarka obycajná Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
kruštík tmavočervený Áno LR Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
kokorík vonavý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
konvalinka vonavá Nie LR Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
pamajorán obycajný Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
rimbaba chocholíkatá Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
jastrabník lesný Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
jahoda obycajná Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
krucinka chlpatá Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
pichliac lepkavý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
zbehovec plazivý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
lazerník širokolistý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
zvoncek okrúhlolistý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
ranostajovec pestrý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy