Vytlačiť

slezinník nepravý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Stredná 80,00 V-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 B-
M02.01 - zmena biotopu Stredná 50,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

druh sa na lokalite vyskytuje sekundárne na svahoch lesnej cesty, prebieha ťažobná činnosť.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

300,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

78

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

78,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

300,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

50,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
slezinník nepravý Áno CRr Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy