Vytlačiť

črievičník papučkový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vápnomilné bukové lesy

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

85,00 % 15,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Nízka 15,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

600,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

200

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

60,00


Kvetnaté rastliny

140,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

2 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

4,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

1,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Počet jedincov Fertilné (ks) Sterilné (ks) Vitalita (%) Názov súboru fotky
122 20,329538 / 48,930283 105 56 49 53,33

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
javor horský Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
Rosa sp. Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
Potentilla sp. Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
Crataegus sp. Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
Viola sp. Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
kozinec sladkolistý Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
mrvica peristá Nie Nie Tansley / 3 - 3 - nad 50%
prerastlík kosákovitý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
nevädzník hlavácovitý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
svíb krvavý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
krížavka jarná Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
črievičník papučkový Áno VU Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
reznacka lalocnatá Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
túžobník obycajný Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
jahoda obycajná Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec mäkký Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
jastrabník lesný Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
púpavec srstnatý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
rebrica pyrenejská Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
mednicka brvitá Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy