Vytlačiť

Xerotermné kroviny

Xerotermné kroviny

Kód TML

TML_40A0_061 (5 722,32 m2)

Percento plochy

45,00 %

Dátum monitoringu

22.7.2022

Meno mapovateľa

Blanár Drahoš


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

20,2729 / 48,59459

Rozmery TMP

5,50 / 5,50


Fixácia TMP

nie (len označenie červenou farbou na rohu TMP - na skale)


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr6 - Xerotermné kroviny 25,00
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy 71,00
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 4,00

Pokryvnosť etáže

E3

55,00

E2

45,00


E1

75,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V+

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

60,00 % 40,00 %

Vyhliadky biotopu

60,00 % 40,00 %

Poznámky

pokryvnosti v TMP: E3 5%, E2 30%, E1 80-85%, E0 25% Na TML sa prelínajú xerotermné kroviny (Kr6) s biotopom Ls3.1, keďže ide o lesostepné spoločenstvo (rozpojený porast s dubom plstnatým; v medzerách sú xerotermné kroviny).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Silene sp. E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
Trifolium sp. E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
Medicago sp. E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
Stipa sp. E1 2 - medzi 1% a 50%
Festuca sp. E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
javor mliecny E2 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
Sorbus sp. E1 1 - menej ako 1%
Crataegus sp. E2 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
pýr sivý E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
cesnak žltý E1 2 - medzi 1% a 50%
jagavka konáristá E1 2 - medzi 1% a 50%
ovsík obycajný E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 1 - menej ako 1%
slezinník červený E1 1 - menej ako 1%
drác obycajný E1 1 - menej ako 1%
mrvica lesná E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
mrvica peristá E1 pokryvnosť 1,5 až 3% plochy 2 - medzi 1% a 50%
prerastlík kosákovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
plamienok plotný E1 2 - medzi 1% a 50%
drien obycajný E2 2 - medzi 1% a 50%
drien obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy