Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Kód TML

TML_6120_045 (2 960,87 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

30.6.2022

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Pi2 - 3411000c 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

80,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 100,00 V-/B-
C01.01 - ťažba piesku a štrku Nízka 5,00 V+/B+
I01 - druhové invázie Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

5,00 % 95,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Vyťažená pieskovňa, na dne pieskovne je pole (mimo mapovanej plochy), na svahoch sa zachovala pôvodná psamofytná flóra a vegetácia. Na plochu je príležitostne vysýpaný záhradný odpad z okolitých fóliovníkov, vďaka nemu sa tu vyskytujú aj viaceré burinné druhy.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
skorocelovec piesocný E1 2 - medzi 1% a 50%
pýr plazivý E1 1 - menej ako 1%
chondrila prútnatá E1 1 - menej ako 1%
vika hunatá E1 1 - menej ako 1%
lucerna najmenšia E1 1 - menej ako 1%
turanec kanadský E1 1 - menej ako 1%
škarda smradlavá E1 1 - menej ako 1%
horcicník konáristý E1 1 - menej ako 1%
hadinec obycajný E1 1 - menej ako 1%
nevädzka porýnska E1 1 - menej ako 1%
kostrava žliabkatá E1 1 - menej ako 1%
ostropleva strapcovitá E1 1 - menej ako 1%
lubovník bodkovaný E1 1 - menej ako 1%
šedivka sivá E1 1 - menej ako 1%
portulaka zeleninová E1 1 - menej ako 1%
smlz kroviskový E1 1 - menej ako 1%
leopoldia chochlatá E1 1 - menej ako 1%
fialka rolná E1 1 - menej ako 1%
kozobrada kyjacikovitá E1 1 - menej ako 1%
basia vlnokvetá E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy