Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Kód TML

TML_6210_535 (53 562,73 m2)

Percento plochy

80,00 %

Dátum monitoringu

19.6.2022

Meno mapovateľa

Belanová Eva


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

10,00


E1

80,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 100,00 V-/B-
A10.01 - odstránenie živých polotov, krovín a mladiny Vysoká 10,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Poznámky

Krovinami zarastajúce xerotermné stráne v Mokrej doline. Na časti územia boli v predchádzajúcich rokoch dreviny odstránené - hlavne borievky. V minulosti pravdepodobne komplex 6210 a 5130. Lokalita nepasená.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
palina polná E1 2 - medzi 1% a 50%
ometlina ihlanovitá E1 1 - menej ako 1%
podkovka chochlatá E1 1 - menej ako 1%
rumanovec farbiarsky E1 1 - menej ako 1%
hrdobarka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
leopoldia chochlatá E1 1 - menej ako 1%
nevädzka porýnska E1 1 - menej ako 1%
timotejka tuhá E1 1 - menej ako 1%
Erigeron acris agg. E1 1 - menej ako 1%
dub cerový E2 1 - menej ako 1%
hlavác žltkastý E1 1 - menej ako 1%
datelina horská E1 1 - menej ako 1%
zob vtácí E2 1 - menej ako 1%
silenka uškatá E1 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
rozchodník prudký E1 1 - menej ako 1%
hrdobarka horská E1 1 - menej ako 1%
vicenec vikolistý E1 1 - menej ako 1%
ciernohlávok zastrihovaný E1 1 - menej ako 1%
hruška obycajná E2 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy