Vytlačiť

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Kód TML

TML_91G0_192

Dátum monitoringu

30.8.2022

Meno mapovateľa

Lukoťka Ján


Výmera TML

52 191,61 m2

JPRL

1072B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.2 - Dubovo-hrabové lesy panónske 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

20,00


E1

60,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

350 , 370

Sklon (%)

10,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

80,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

22,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

3

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

70,00

1 - Mierne zhoršený

20,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 20,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
hrab obycajný E2 1,00
Betula alba (syn.) E2 0,50
cerešna vtácia E2 1,00
buk lesný E2 0,10
agát biely E2 invázne 0,10
hloh obycajný E2 1,00
zob vtácí E2 1,00
dub zimný E1 5,00
zob vtácí E1 5,00
dub cerový E1 14,00
dub letný E1 0,50
hrab obycajný E1 1,00
cerešna vtácia E1 1,00
krušina jelšová E1 3,00
jarabina vtácia E1 0,50
buk lesný E1 0,10
hruška obycajná E1 0,10
slivka trnková E1 3,00
ruža šípová E1 0,50
Betula alba (syn.) E1 0,10
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy