Vytlačiť

klinček lesklý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dealpínske travinnobylinné porasty

Popis

strmé skalné zlepencové steny v Súľovskej tiesňave, severná expozícia

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 10,00 V-/B-
G01.04.01 - alpinizus a skalolezectvo Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

NPR Súľovské skaly - lokalita Nad konský cinter. Dianthus nitidus sa tu nachádza na strmých skalných terasách vďaka ich severnej expozícii. Biotop je pre druh netypický a dosť zle prístupný pre monitoring. Pri tomto druhu nie je možné celkom dobre odhadnúť počet trsov, pretože vytvára veľké mnohopočetné bulty. Odhad populácie je robený na trsy, vitalita na trvalej mikroploche (dostupnej z lúky pod skalami) je robená na raméty v jednom trse. Rovnaká metodika bola použitá v minulých monitoringoch (2012, 2017). Tento rok bolo dosť veľké sucho a celkovo v populácii bolo menej kvitnúcich ramét.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

500

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

2 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

15,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Počet jedincov Fertilné (ks) Sterilné (ks) Vitalita (%) Názov súboru fotky
001 18,576187 / 49,167291 256 23 233 15,84 TML_DianNiti_016_20220614_002.jpg

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy