Vytlačiť

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kód TML

TML_6230_031 (50 061,29 m2)

Percento plochy

20,00 %

Dátum monitoringu

10.7.2022

Meno mapovateľa

Bošnovičová Eva


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk3 - Mezofilné pasienky a spásané lúky 10,00
Tr8 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

60,00

E2

10,00


E1

30,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 100,00 V-/B-
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Stredná 30,00 V-
F03.01 - poľovníctvo Nízka 5,00 V-
K02.01 - sukcesia Vysoká 70,00 V-/B-
M02.01 - zmena biotopu Vysoká 70,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

20,00 % 80,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Výrazná sukcesia celej TML. Zachovali sa len malé enklávy lúčnych biotopov v stredných častiach TML. Ak nedôjde k manažmentu, postupne do 10 rokov zaniknú aj tieto biotopy. V minulosti sa na tejto TML pásli ovce. Väčšia časť plochy je pokrytá drevinovou vegetáciou. Biotop 6230 je málo zastúpený, preto by som do budúcna navrhla vylúčiť túto TML z monitoringu.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
betonika lekárska E1 1 - menej ako 1%
vika vtácia E1 1 - menej ako 1%
lieska obycajná E2 2 - medzi 1% a 50%
pichliac rolný E1 2 - medzi 1% a 50%
medúnok vlnatý E1 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E2 2 - medzi 1% a 50%
zbehovec plazivý E1 1 - menej ako 1%
datelina plazivá E1 1 - menej ako 1%
Betula verrucosa (syn.) E2 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 2 - medzi 1% a 50%
klincek slzickový E1 1 - menej ako 1%
topol osikový E2 2 - medzi 1% a 50%
chlpana lesná E1 1 - menej ako 1%
sitina rozložitá E1 1 - menej ako 1%
orech královský E1 1 - menej ako 1%
timotejka lúcna E1 1 - menej ako 1%
psiarka lúcna E1 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E1 1 - menej ako 1%
Centaurea jacea (syn.) E1 1 - menej ako 1%
zvoncek broskynolistý E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy