Vytlačiť

ochyrea tatranská

ochyrea tatranská


Kód TML

TML_OchyTatr_001 (14 948,65 m2)

Meno mapovatela

Mútňanová Marta

Dátum monitoringu

23.7.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

horský vodný tok v subalpínskom pásme

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 1,50 x 26,00 Červená značka a šípka na kameni v koryte toku znázorňujúca, ktorým smerom sa nachádza úsek s výskytom druhu (je označený a zameraný horný aj dolný okraj úseku) TML_OchyTatr_001_20220723_001.jpg
2 0,60 x 0,50 červený bod na skalnatom brehu nad výskytom sledovaného druhu (druh na okraji toku) TML_OchyTatr_001_20220723_003.jpg
3 0,50 x 1,00 červený bod na skalnatom brehu nad výskytom druhu TML_OchyTatr_001_20220723_005.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
zmácanec Smithov 2 30,00 % 20,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 3 25,00 % 20,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 1 20,00 % 20,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 20,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Palustriella commutata 10,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
ochyrea tatranská 2 10,00 % 0,10 % VODA_PORAST - permanentne oplachovaná vodou, tvorí kompaktné porasty
ochyrea tatranská 3 15,00 % 0,10 % VODA_PORAST - permanentne oplachovaná vodou, tvorí kompaktné porasty
ochyrea tatranská 1 40,00 % 0,10 % VODA_PORAST - permanentne oplachovaná vodou, tvorí kompaktné porasty

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy