Vytlačiť

ochyrea tatranská

ochyrea tatranská


Kód TML

TML_OchyTatr_004 (10 115,48 m2)

Meno mapovatela

Mútňanová Marta

Dátum monitoringu

16.7.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

horský vodný tok v subalpínskom pásme

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) Nízka 50,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 10,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Bolo zaznamenané malé množstvo vody v toku, ktoré muselo byť dlhodobejšieho charakteru, nakoľko na niektorých miestach boli machorasty v toku úplne vyschnuté. Je predpoklad pokračovania takýchto zmien, ak budú nepriaznivé zrážkové pomery v priebehu nasledujúcich rokov.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 0,34 x 0,46 červený bod na vrchu skaly v toku, na ktorom sa druh nachádza a červené označenie na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20220716_001.jpg
2 0,38 x 0,69 červený bod na skale s výskytom druhu a červený bod na konári nad TMP (cca 2m vyššie od TMP1) TML_OchyTatr_004_20220716_003.jpg
3 0,23 x 0,40 červený bod na skale s výskytom druhu a tiež na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20220716_005.jpg
TMP8 50,00 x 37,00 cca 3 m nad TMP4, pod vodopádom na brehu toku bližšie k chodníku TML_OchyTatr_004_20220716_016.jpg
4 0,33 x 0,41 červené body na skalách, medzi ktorými sa nachádza TMP a tiež označenie na chodníku v mieste TMP TML_OchyTatr_004_20220716_007.jpg
5 0,50 x 0,45 červený bod na skale vedľa toku (skalný stupeň, pod ktorým sa nachádza TMP) a označenie na chodníku TML_OchyTatr_004_20220716_009.jpg
6 1,00 x 1,75 červený bod na skale pri brehu (od chodníka) - TMP je v toku priamo v sklonitej časti TML_OchyTatr_004_20220716_011.jpg
7 0,14 x 0,17 menšia skala priamo v toku, pod väčšou skalou s červenou značkou - na brehu toku TML_OchyTatr_004_20220716_013.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
zmácanec Smithov 7 40,00 % 40,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 5 20,00 % 40,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 1 15,00 % 40,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov TMP8 25,00 % 40,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 3 % 40,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 4 10,00 % 40,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 2 10,00 % 40,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
zmácanec Smithov 2 20,00 % 40,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 4 10,00 % 10,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 5 5,00 % 10,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
Jungermannia pumila 7 5,00 % 10,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
ochyrea tatranská 5 0,00 % 0,10 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
mokradník prameniskový 5 2,00 % 0,10 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 5 45,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 7 25,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý TMP8 45,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 1 70,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 6 15,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 3 % 10,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná
korýtkovec vlnkatý 2 65,00 % 30,00 % NEDEFIN - charakteristika nedefinovaná

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy