Vytlačiť

ohniváčik veľký

ohniváčik veľký


Kód TML

TML_LycaDisp_023 (11 611,11 m2)

Meno mapovatela

Víťaz Ľubomír

Dátum monitoringu

3.8.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- vlhké lúky na alúviách vodných tokov a v podmácaných depresiách v nížinách a pahorkatinách

Popis

vlhká lúka v alúviu potoka

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

TML v čase monitoringu nepokosená, nepasená. Výrazný deficit vlahy.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Aricia eumedon (Esper, 1780) 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Modráčik krvavcový 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Modráčik bahniskový 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Cupido argiades (Pallas, 1771) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy