Vytlačiť

modráčik bahniskový

modráčik bahniskový


Kód TML

TML_MacuNaus_006 (11 611,11 m2)

Meno mapovatela

Víťaz Ľubomír

Dátum monitoringu

19.7.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- mezofilné lúky

Popis

aluviálne mezofilné lúky

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Vysoká 90,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 10,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

TML v čase návštevy nepokosená. Zreteľný vplyv dlho trvajúceho suchého obdobia. Krvavce, živné rastliny monitorovaného modráčika v ploche TML dostatočne početné, ale minimálne kvitnúce. Samičky modráčika sú mútené koncentrovať znášky do menšieho počtu kvetov krvavca. Vyššia koncentrácia znášok vajíčiek a následne aj malých húseníc v jednom kvete je spojená s rizikom vyššej mortality vplyvom kanibaizmu, šírenia patogénov, predácie ...


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Apatura ilia (Denis et Schiffermueller, 1775) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Inachis io (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Diacrisia sanio (Linnaeus, 1758) 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Spriadač kostihojový 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
modráčik krvavcový 30 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
modráčik bahniskový 30 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Plebeius argus (Linnaeus, 1758) 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Aricia eumedon (Esper, 1780) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Babôčka zubatokrídla 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy