Vytlačiť

poniklec lúčny maďarský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

xerotermné biotopy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
M01.01 - zmena teploty (napr. vzostup teploty a extrémy) Vysoká 60,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

výrazne suchá jar zapríčinila oneskorené rašenie poniklecov, po odstránení suchého lístia sme zaznamenali 5 sterilných trsov, ktoré sme následne prekryli "klietkami" kvôli ohryzu lesnou zverou


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Počet jedincov (ks)

5

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny


Kvetnaté rastliny

100,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

600,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy