Vytlačiť

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Kód TML

TML_91G0_096

Dátum monitoringu

12.7.2022

Meno mapovateľa

Škovran Jaroslav


Výmera TML

72 238,22 m2

JPRL

70b

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.2 - Dubovo-hrabové lesy panónske 70,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

40,00


E1

50,00

E0

0,10


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

140 , 160

Sklon (%)

30,00

Expozícia

Z

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

60,00

Nepôvodné

20,00

Invázne

20,00

Stav

Narušený

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

45,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

30,00

70,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

15,00

75,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Z nich invázne

15,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

50,00

Viacetážový

50,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

75,00

2 - Stredne zhoršený

25,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 50,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C01.01.01 - lomy Vysoká 25,00 V-/B-
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Stredná 30,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 50,00 V-/B-
K01.03 - vysušovanie Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
lipa velkolistá E2 0,50
javor tatársky E2 10,00
hloh jednosemenný E2 2,00
slivka trnková E2 1,00
Prunus padus (syn.) E2 0,50
javor tatársky E1 5,00
Prunus padus (syn.) E1 1,00
ruža šípová E1 0,10
dub cerový E1 5,00
baza cierna E1 1,00
cerešna vtácia E1 2,00
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 2,00
hloh jednosemenný E1 0,50
hrab obycajný E1 2,00
slivka trnková E1 0,50
agát biely E3 invázne 20,00
javor polný E3 10,00
cerešna vtácia E3 0,50
dub cerový E3 30,00
dub zimný E3 5,00
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy