Vytlačiť

Teplomilné panónske dubové lesy

Teplomilné panónske dubové lesy


Kód TML

TML_91H0_016

Dátum monitoringu

18.7.2022

Meno mapovateľa

Lukoťka Ján


Výmera TML

74 868,84 m2

JPRL

3574

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské 20,00
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

65,00

E2

5,00


E1

90,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

230 , 290

Sklon (%)

35,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

39,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

65,00

85,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

25,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

35,00

2 - Stredne zhoršený

60,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Narušený

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 90,00
Výchovné zásahy 10,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Stredná 10,00 V-/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 30,00 V-/B-
K01.01 - erózia Stredná 40,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor polný E3 1,00
jarabina brekynová E3 0,50
drien obycajný E2 2,00
Crataegus oxyacantha (syn.) E2 2,00
jasen štíhly E1 12,00
javor polný E1 3,00
jarabina mukynová E1 0,10
dub cerový E1 8,00
dub plstnatý E1 1,00
dub zimný E1 1,00
jarabina vtácia E1 0,10
hrab obycajný E1 1,00
dub cerový E3 35,00
dub plstnatý E3 20,00
dub zimný E3 5,00
hrab obycajný E3 5,00
lipa malolistá E3 0,10
jarabina mukynová E3 0,10
drien obycajný E3 25,00
Chrysanthemum corymbosum (syn.) 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy