Vytlačiť

Teplomilné panónske dubové lesy

Teplomilné panónske dubové lesy


Kód TML

TML_91H0_063

Dátum monitoringu

15.7.2022

Meno mapovateľa

Lukoťka Ján


Výmera TML

97 205,16 m2

JPRL

3574

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské 80,00
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

65,00

E2

5,00


E1

90,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

230 , 290

Sklon (%)

35,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

1,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

95,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

80,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

34,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

65,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Narušený

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 30,00 V-/B-
K01.01 - erózia Stredná 50,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
hrab obycajný E3 2,00
javor polný E3 2,00
dub zimný E3 1,00
agát biely E3 invázne 0,50
hruška obycajná E3 0,10
jarabina brekynová E3 0,10
hloh jednosemenný E3 5,00
lieska obycajná E3 5,00
dub cerový E2 0,50
agát biely E2 invázne 0,50
hloh jednosemenný E1 5,00
javor polný E2 0,10
hloh jednosemenný E2 1,00
Cornus sanguinea (syn.) E2 0,50
dub cerový E1 12,00
javor polný E1 10,00
hrab obycajný E1 5,00
dub plstnatý E1 1,00
lipa malolistá E1 0,50
jasen štíhly E1 0,50
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy