Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

15,00 % 55,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 10,00 V-/B-
G01.03.02 - off-road motorizované riadenie Nízka 10,00 V-/B+
G02.02 - lyžiarske stredisko Stredná 25,00 V-/B+
K02.01 - sukcesia Vysoká 80,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

5,00 % 55,00 % 40,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

10,00 % 50,00 % 40,00 %

Poznámky

Celá TML bola v minulosti aspoň mulčovaná, teraz zarastá hlavne čučoriedkou a populácia sa v lepšom stave zachováva na zjazdovke a popri cestách.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

28 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

720

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

90,00


Kvetnaté rastliny

10,00


Plodové rastliny

0,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

12 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

1,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

20,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
zvonček hrubokoreňový Áno NT Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
metlica trsnatá Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
psica tuhá Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
brusnica cucoriedková Nie Nie Tansley / 3 - 3 - nad 50%
brusnica obycajná Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy