Vytlačiť

Teplomilné panónske dubové lesy

Teplomilné panónske dubové lesy


Kód TML

TML_91H0_134

Dátum monitoringu

13.7.2022

Meno mapovateľa

Lukoťka Ján


Výmera TML

241 504,84 m2

JPRL

3164

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské 15,00
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy 70,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 15,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

35,00


E1

30,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

280 , 420

Sklon (%)

50,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

90,00

Nepôvodné

10,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

65,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

30,00

140,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

20,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

20,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

60,00

3 - Výrazne zhoršený

10,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Zlý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 20,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 100,00 V-/B-
K01.01 - erózia Stredná 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
dub cerový E3 20,00
dub zimný E3 5,00
hrab obycajný E3 15,00
borovica cierna E3 nepôvodné 6,00
borovica lesná E3 nepôvodné 3,00
buk lesný E3 nepôvodné 1,00
hruška obycajná E3 0,50
cerešna vtácia E3 0,50
lipa malolistá E3 0,50
jarabina brekynová E3 1,00
drien obycajný E3 15,00
lieska obycajná E3 1,00
Crataegus oxyacantha (syn.) E3 0,50
borievka obycajná E3 0,10
javor polný E3 5,00
jasen štíhly E1 1,00
buk lesný E1 nepôvodné 1,00
lipa malolistá E1 0,50
dub zimný E1 0,10
Ulmus carpinifolia (syn.) E1 0,10
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy