Vytlačiť

črievičník papučkový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Mozaika biotopov, na časti plochy vápnomilné bukové lesy, porasty borievky obyčajnej, vysadené smrečiny a ďalšie.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.01.01 - Umelá obnova lesa - pôvodné druhy Nízka 10,00 V-/B-
B02.05 - Neintenzívne hospodárenie, ponechávanie suchárov, ležaniny a starých stromov Nízka 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

8 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

463

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny


Kvetnaté rastliny

44,30


Plodové rastliny

55,70


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

16 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

40,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
jarabina mukynová Nie LR Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
borievka obycajná Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
buk lesný Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
lalia zlatohlavá Nie LR Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
hniezdovka hlístová Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
pätprstnica obyčajná Áno VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
črievičník papučkový Áno VU Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy