Vytlačiť

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Kód TML

TML_91G0_077

Dátum monitoringu

30.6.2022

Meno mapovateľa

Lukoťka Ján


Výmera TML

147 594,90 m2

JPRL

73

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.2 - Dubovo-hrabové lesy panónske 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

40,00


E1

70,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

220 , 250

Sklon (%)

20,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

78,00

Invázne

2,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

60,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

75,00

95,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

15,00

95,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

40,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

60,00

Dvojetážový

20,00

Viacetážový

20,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

4

Zvlášť cenné

1

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

45,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 60,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
drien obycajný E3 0,50
drien obycajný E2 0,50
dub zimný E1 15,00
dub letný E1 5,00
dub cerový E1 5,00
lipa malolistá E1 15,00
javor polný E1 5,00
hrab obycajný E1 0,50
cerešna vtácia E1 0,10
zob vtácí E1 10,00
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 1,00
drien obycajný E1 0,50
ruža šípová E1 0,10
dub zimný E3 40,00
dub cerový E3 20,00
dub letný E3 8,00
hrab obycajný E3 25,00
lipa malolistá E3 5,00
javor polný E3 0,50
jarabina brekynová E3 0,10
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy