Vytlačiť

vrchovka alpínska

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Brehové porasty devätsilov

Popis

Prevažne porasty devätsilov a ďalšie vlhkomilné biotopy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Vysoká 80,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 80,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

10,00 % 90,00 %

Poznámky

Cez a v blízkosti TML prechádza veľmi populárny turistický chodník. Druh nebol nájdený priamo v Dolných dierach, t.j. v tiesňave, ale na otvorenom priestranstve.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

100,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

12

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

100,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

500,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

50,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
vrchovka alpínska Áno LR Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy
devätsil Kablíkovej Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy