Vytlačiť

kunka červenobruchá

kunka červenobruchá


Kód TML

TML_BombBomb_017 (601 624,08 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

12.5.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- slatinné mociare

Popis

slatiniská a močiarik tesne popod J cípom rybníkov Boheľov.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01 - poľovníctvo Stredná 90,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Močiarik pri rybníkoch s litorálnymi porastami mokraďnej vegetácie.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
kunka červenobruchá 5 ks vizuálne pozorovanie HLAS - hlasový prejav
skokan rapotavý 4 ks HLAS - hlasový prejav
Nutria riečna 1 ks ADD - dospelý jedinec
Hrdzavka potápavá 30 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Kačica chripľavka 2 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Šišila bocianovitá 3 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
kapor sazan 2 ks UHYN - uhynutý jedinec
Chochlačka sivá 4 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Kaňa močiarna 2 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Volavka popolavá 7 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Kormorán veľký 25 ks B1 - možné hniezdenie
Čajka smejivá 40 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Potápka chochlatá 6 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Čajka smejivá 40 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Volavka biela 1 ks B1 - možné hniezdenie
Kúdeľníčka lužná 2 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy