Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy

Popis

Prirodzený tok s biotopmi Ls1.3, (Ls2.2).

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F05.04 - pytliactvo Stredná 100,00 V-
G05.11 - smrť alebo zranenie spôsobené zrážkou Nízka 20,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

10,00 % 90,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

65,00 % 35,00 %

Poznámky

Lokalita osídlená bobrom minimálne od roku 2000. Počet zmapovaných pobytových znakov 9 z toho jedná hať. Veľká časť lokality neprístupná. Veľmi nízka hladina vody. Tok je prerušovaný. Odhad početnosti 5. Reprodukcia nepotvrdená.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Slávik červienka 1,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Pyrhulla pyrhulla (Linnaeus, 1758) 2,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Krkavec čierny 2,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy