Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Slatinné jelšové lesy

Popis

Historický rybník, sukcesne zazemnený, Ls7.4 a Kr8.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

20,00 % 80,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

45,00 % 55,00 %

Poznámky

Lokalita osídlená bobrom od roku 2002. Rodina udržuje viac hati. Počet zmapovaných pobytových znakov 8. Z toho jeden hrad a dve hate. Na ploche jazera sa nedal vykonať monitoring kvôli súvislému porastu tŕstia. Odhad početnosti 3. Reprodukcia sa nepotvrdila.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Oriešok hnedý 3,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Talpa europaea Linnaeus, 1758 2,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 1,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Bobor vodný 3,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy